Preskočiť navigáciu

Stiahnutie lieku z trhu THIOGAMMA 600 INJEKT sol inj 5x20 ml/600 mg (amp.)

Zverejnené:17.04.2014
Typ informácie:II. trieda urgentnosti

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) nariaďuje stiahnutie lieku THIOGAMMA 600 INJEKT sol inj 5x20 ml/600 mg (amp.), č. šarže 0912075 a 1010168 z trhu. Liek sa sťahuje z preventívnych dôvodov, pretože niektoré šarže, ktoré boli uvedené na trh v iných krajinách EÚ nevyhoveli špecifikáciám lieku – výskyt častíc v roztoku. V šaržách dovezených na slovenský trh nebol výskyt častíc pozorovaný, stiahnutie má preventívny charakter.

ŠÚKL zverejňuje odbornej a laickej verejnosti materiály v súvislosti so sťahovaním lieku THIOGAMMA 600 INJEKT sol inj 5x20 ml/600 mg (amp.)

 Rozhodnutie o stiahnutí lieku THIOGAMMA 600 INJEKT PDF 57.76 KB

 Informácie pre pacientov - THIOGAMMA 600 INJEKT PDF 910.61 KB

 Metodický postup pre lekárov lekárne a distribútorov - THIOGAMMA 600 INJEKT PDF 867.57 KB