Preskočiť navigáciu

Stiahnutie z trhu lieku VANKOMYCIN ACTAVIS 0,5 g a VANKOMYCIN ACTAVIS 1 g

Zverejnené:13.06.2014
Typ informácie:II. trieda urgentnosti

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje o stiahnutí lieku VANKOMYCIN ACTAVIS 0,5 g plc ifo 1x0,5 g (liek.inj.skl.), č. šarže 5001302 a VANKOMYCIN ACTAVIS 1 g plc ifo 1x1 g (liek.inj.skl.), č. šarží 5001205, 5001242 z trhu. Dôvodom stiahnutia je potenciálna prítomnosť malých častíc v niektorých injekčných liekovkách. 

Tento liek sa používa pri liečbe závažných infekcií. Podáva sa výlučne v nemocniciach a ústavných zariadeniach. Zdravotnícki pracovníci pripravené roztoky pred každým podaním vizuálne kontrolujú na prítomnosť častíc. 

V súvislosti s potenciálnym nedostatkom v kvalite neboli hlásené žiadne nežiaduce reakcie. Stiahnutie lieku má preventívny charakter.

 Rozhodnutie o stiahnutí z trhu VANKOMYCIN ACTAVIS 0,5 g PDF 56.55 KB

 Rozhodnutie o stiahnutí z trhu VANKOMYCIN ACTAVIS 1 g PDF 112.07 KB

 Oznámenie držitela o stiahnutí lieku PDF 411.73 KB