Preskočiť navigáciu

Upozornenie Cellcept tbl flm 50x500mg

Zverejnené:26.06.2009
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: upozornenie_celp_ceptr.pdf PDF 114.84 KB

DÁTUM:

26. 6.2009

NAŠE ČÍSLO:

09/2768

VYBAVUJE:

RNDr. Laura Michalová

 

 

KOMU:

Úrady samosprávnych krajov - odbory zdravotníctva,  zástupca držiteľa rozhodnutia v SR Roche Slovensko, s.r.o., distribútori:  Phoenix z.z. a.s., Farmakol, Unipharma, Siga, Pharmos, Med-Art, Martek-Medical

NA VEDOMIE:

MZ SR - odbor liekovej politiky, NL - MV SR, VU 2362, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL - Kontrolné laboratórium 1-5, SÚKL - Praha, Slovenská lekárnická komora

VEC:

UPOZORNENIE

 

  

LIEK:

Cellcept, tbl flm 50x500mg

DRŽITEĽ REG. ROZHODNUTIA:

Roche Registration Ltd,Veľká Británia

ŠARŽA:

 

M2114B01  exp. 11/2011, M2084B01 exp. 10/2011

  

UPOZORNENIE:

Na základe oznámenia zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii Roche Slovensko,s.r.o., upozorňujeme, že na  vonkajšom obale lieku chýba registračné číslo EU/1/96/005/002. Chyba je formálneho charakteru a nemôže v žiadnom prípade predstavovať akékoľvek nebezpečenstvo pre pacienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PharmDr. Ján Mazag
vedúci služobného úradu a riaditeľ