Preskočiť navigáciu

Upozornenie GENAM 5 mg

Zverejnené:17.10.2008
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: Upozornenie_genam.pdf PDF 51.61 KB

KOMU: Úrady samosprávnych krajov - odbory zdravotníctva, zástupca držiteľa rozhodnutia v SR Genericon s.r.o., Praha, Phoenix z.z. a.s., Unipharma Prievidza a.s., Merck s.r.o.
NA VEDOMIE: MZ SR - odbor liekovej politiky, NL - MV SR, VU 2362, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL - Kontrolné laboratórium 1-5, SÚKL - Praha, Slovenská lekárnická komora
VEC:

UPOZORNENIE

LIEK: GENAM 5 mg tbl, 30 x 5 mg
DRŽITEĽ REG. ROZHODNUTIA: Genericon s.r.o., Praha, Česká republika
ŠARŽA: 0828A014 dátum exspirácie: 07/2011
UPOZORNENIE: Na vonkajšom obale je uvedené v Braillovom písme názov a množstvo účinnej látky

PharmDr. Ján Mazag

 

vedúci služobného úradu a riaditeľ