Preskočiť navigáciu

Upozornenie - IBALGIN - tlačová chyba

Zverejnené:04.06.2007
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: Upozornenie_ibalgin.pdf PDF 41.06 KB

Adresát: Úrady samosprávnych krajov - odbory zdravotníctva , držiteľa rozhodnutia Zentiva a.s., Praha, distribútor Zentiva Internacional, s.r.o., Phoenix z.z. a.s., Unipharma Prievidza a.s., Sanitas SR, s.r.o.
Na vedomie: MZ SR - odbor liekovej politiky, NL - MV SR, VU 2362, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL-Kontrolné laboratórium 1-5, SUKL-Praha, Slovenská lekárnická komora
VEC: UPOZORNENIE
Liek: IBALGIN 200
Držiteľ reg.rozhodnutia: Zentiva a.s., Česká republika
Výrobca: Zentiva a.s., Česká republika
Šarža: 3010107, 3020107, 3030107
Upozornenie Na základe dobrovoľného upozornenia držiteľa rozhodnutia o registrácii Vám oznamujeme, že na vonkajšom obale hore na bočnej strane je nesprávne uvedený text IBALGIN 20. Správne má byť IBALGIN 200, ako je uvedené na ostatných stranách skladačky predmetných šarží. Ide o tlačovú chybu, ktorá neznamená ohrozenie pre pacienta a ani ho neuvedie do pochybnosti. Ostatné údaje na vonkajšom obale, blistri ako aj písomnej informácii pre používateľov sú v poriadku. Informujte o tejto tlačovej chybe IBALGIN 20 namiesto IBALGIN 200 u vedených šarží všetky lekárne Vášho spádového územia. Informácia bude uverejnená v Správach o kvalite liečiv 52/2007.

S pozdravom,

 

 

                                                                                                                PharmDr. Ján Mazag
                                                                                                                vedúci služobného úradu a riaditeľ