Preskočiť navigáciu

Upozornenie MALTOFER FOL, tbl mnd 30

Zverejnené:21.08.2009
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: upozornenie_maltofer.pdf PDF 49.32 KB

DÁTUM:

17. 8.2009

NAŠE ČÍSLO:

09/3561

VYBAVUJE:

RNDr. Laura Michalová

 

 

KOMU:

Úrady samosprávnych krajov - odbory zdravotníctva,  zástupca držiteľa rozhodnutia v SR Posonium Pharma, SR., distribútori:  Phoenix z.z. a.s., Inforama;

NA VEDOMIE:

MZ SR - odbor liekovej politiky, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL - Kontrolné laboratórium 1-5, SÚKL - Praha, Slovenská lekárnická komora

VEC:

UPOZORNENIE

 

  

LIEK:

 MALTOFER FOL, tbl mnd 30

DRŽITEĽ REG. ROZHODNUTIA: 

Vifor France S.A

 

ŠARŽA:

9492001 exp. 04/2014

UPOZORNENIE:

Dňa 10.8.2009 bolo ukončené sťahovanie lieku Maltofer fol, tbl mnd 30, vyhlásené rozhodnutím ŠUKL  č.09/2954.

Do distribúcie bola uvedená nová šarža lieku vyrobená v súlade s platnou registračnou dokumentáciou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PharmDr. Ján Mazag

vedúci služobného úradu a riaditeľ