Preskočiť navigáciu

Upozornenie: Tobi 300mg/5ml, sol neb 56x5ml/300mg - Údaj o čísle šarže a exspirácii je uvedený v opačnom poradí

Zverejnené:30.06.2011
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: Upozornenie_Tobi_300_mg.pdf PDF 382.87 KB

DÁTUM:

29.6.2011

NAŠE ČÍSLO:

11/3806

VYBAVUJE:

RNDr. Laura Michalová

 

KOMU:

Splnomocnený zástupca držiteľa rozhodnutia  o registrácii v SR - Novartis Slovakia s.r.o., Galvaniho 15, 821 04 Bratislava;

NA VEDOMIE:

Úrady samosprávnych krajov - odbory zdravotníctva, MZ SR - odbor liekovej politiky, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL - Kontrolné laboratórium

1-5, SÚKL - Praha, Slovenská lekárnická komora,  distribútor: Novartis Slovakia;

VEC:

 

UPOZORNENIE

 

 

 

LIEK:

Tobi 300mg/5ml, sol neb 56x5ml/300mg 

DRŽITEĽ REG. ROZHODNUTIA:

Novartis, Česká republika

ŠARŽA:

 

 

X0039A  exp. 06/2012     a      X0045A   exp. 11/2012

 

UPOZORNENIE:

Na základe oznámenia splnomocneného zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, spoločnosti Novartis Slovakia s.r.o., Galvaniho 15, Bratislava, upozorňujeme, že na vonkajšom aj vnútornom obale lieku Tobi 300mg/5ml, sol neb 56x5ml/300mg je údaj o čísle šarže a exspirácii  uvedený v opačnom poradí.

 

č. šarže: 06/2012

Použiteľné do: X0039A

 

č. šarže: 11/2012

Použiteľné do: X0045A

 

Tento nedostatok nemá vplyv na kvalitu lieku.

 

 

PharmDr. Ján Mazag
vedúci služobného úradu a riaditeľ