Preskočiť navigáciu

Upozornenie - TRALGIT kvapky - tlačová chyba

Zverejnené:26.07.2007
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: upozornenie-Tralgit.pdf PDF 101.1 KB

KOMU:

Úrady samosprávnych krajov - odbory zdravotníctva, Zentiva a.s., Slovenská republika

NA VEDOMIE:

MZ SR - odbor liekovej politiky, NL - MV SR, VU 2362, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL - Kontrolné laboratórium 1-5, SÚKL - Praha, Slovenská lekárnická komora

VEC:

UPOZORNENIE

LIEK:

TRALGIT kvapky, 10 ml a 96 ml

DRŽITEĽ REG. ROZHODNUTIA:

Zentiva a.s., Slovenská republika

VÝROBCA:

Zentiva a.s., Slovenská republika

ŠARŽA:

2050407 veľkosť balenia 96 ml

2060507 veľkosť balenia 10 ml

UPOZORNENIE:

V písomnej informácii pre používateľov lieku TRALGIT kvapky 10 ml pri dvoch uvedených šaržiach je nesprávne uvedené v bode 2, Balenie 96 ml, text v zátvorke:

na jedno stlačenie pumpičky odkvapne 100 ml, čo zodpovedá 10 mg.

Správne má byť: na jedno stlačenie pumpičky odkvapne 100 μl čo zodpovedá 10 mg.

Chyba je formálneho charakteru a nemôže v žiadnom prípade predstavovať akékoľvek nebezpečenstvo pre pacienta.

Informujte o tejto tlačovej chybe všetky lekárne Vášho spádového. Informácia bude uverejnená v Správach o kvalite liečiv 53/2007.