Preskočiť navigáciu

Upozornenie - VIRU-MERZ 2g gel

Zverejnené:14.02.2008
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: Upozornenie_VIRU_MERZ.pdf PDF 42.11 KB

KOMU:

Úrady samosprávnych krajov – odbory zdravotníctva, Merck s.r.o.

NA VEDOMIE:

MZ SR - odbor liekovej politiky, NL - MV SR, VU 2362, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL - Kontrolné laboratórium 1-5, SÚKL - Praha, Slovenská lekárnická komora

VEC:

UPOZORNENIE

LIEK:

VIRU-MERZ 2 g gél

DRŽITEĽ REG. ROZHODNUTIA:

Merz Pharmaceuticals GmbH, SRN

ŠARŽA:

86 1691 použ. do: 12/2012

UPOZORNENIE:

Na vonkajšom obale je na mieste pre šaržu uvedený nesprávne čas použiteľnosti.

Správne má byť:

Šarža: 86 1691
Použ. do: 12/2012

Chyba je formálneho charakteru a nemôže v žiadnom prípade predstavovať akékoľvek nebezpečenstvo pre pacienta. Informujte o tejto tlačovej chybe všetky lekárne Vášho spádového územia. Informácia bude uverejnená v Správach o kvalite liečiv 55/2007.

S pozdravom

Ing. Mária Nádaská, CSc.
vedúca sekcie inšpekcie