Preskočiť navigáciu

Upozornenie VOLUVEN sol inf 1x500ml (polyolefínový vak+obal)

Zverejnené:12.11.2009
Typ informácie:I. trieda urgentnosti
Príloha: upozornenie-VOLUVEN.pdf PDF 162.38 KB

DÁTUM:

12.11.2009

NAŠE ČÍSLO:

09/4754

VYBAVUJE:

RNDr. Laura Michalová

 

KOMU:

Úrady samosprávnych krajov - odbory zdravotníctva,  zástupca držiteľa rozhodnutia v SR Fresenius Kabi, s.r.o., organizačná zložka, distribútori: Phoenix, Unipharma   Med-Art,  Intravena.

NA VEDOMIE:

MZ SR - odbor liekovej politiky, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL - Kontrolné laboratórium 1-5, SÚKL - Praha, Slovenská lekárnická komora

VEC:

UPOZORNENIE

 

  

LIEK:

VOLUVEN, sol inf 1x500ml (polyolefínový vak+obal)                               

DRŽITEĽ REG. ROZHODNUTIA:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Germany

ŠARŽA:

 

 

13CCL105,  exp.03/2012

  

UPOZORNENIE:

Na základe oznámenia splnomocneného zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, spoločnosti Fresenius Kabi,s.r.o., organizačná zložka, Vajnorská 98/F Bratislava, upozorňujeme na  pozastavenie distribúcie lieku  z dôvodu podozrenia na kontamináciu draslíkom. Liek bude v karanténe až do  vyjasnenia prípadu.

 

 

 

PharmDr. Ján Mazag
vedúci služobného úradu a riaditeľ

 

12.11.2009