Preskočiť navigáciu

Upozornenie XYZAL 5 mg/10 ml

Zverejnené:20.03.2008
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: upozornenie_XYZAL2.pdf PDF 41.9 KB

VEC:

UPOZORNENIE

Liek:

XYZAL 5 mg/10 ml perorálny roztok

Držiteľ reg.

rozhodnutia: 

UCB s.r.o., Česká republika

Výrobca:

UCB Pharma S.p.A, Taliansko

Šarža:

06J19, 06K20, 06L19, 07B23, 07B28,

07D18, 07E15, 07H27, 07I13A, 08A09

Upozornenie:

Na základe dobrovoľného upozornenia držiteľa rozhodnutia o registrácii Vám oznamujeme, že prebieha stiahnutie z trhu lieku XYZAL 5 mg/ 10 ml perorálny roztok uvedených šarží. Výrobca UCB Pharma zistil, že niektoré balenia obsahujú cudzorodé častice uvoľnené z polyfluorotetraetylénu (Teflon), uvoľnený z tesnenia dávkovacieho systému, ktorý je súčasťou plniaceho zariadenia. Nedostatok nemá vplyv na zdravie pacienta. Informácia bude uverejnená v Správach o kvalite liečiv 55/2008.