Preskočiť navigáciu

Uvoľnenie na trh Cedrox 250 gru por 1x60ml

Zverejnené:19.03.2009
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: uvolnenie_Cedrox250.pdf PDF 144.02 KB

 

DÁTUM: 19. 03. 2009   NAŠE ČÍSLO: INŠP/284/2009   VYBAVUJE: RNDr. Jana Rašková

KOMU:

Úrady samosprávnych krajov - odbory zdravotníctva, zastúpenie držiteľa registrácie v SR HIKMA PHARMACEUTICALS LTD., CO., MED-ART, spol. s r. o.

NA VEDOMIE:

MZ SR - odbor liekovej politiky, NL - MV SR, VU 2362, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL - Kontrolné laboratórium 1-5, SÚKL - Praha, Slovenská lekárnická komora

VEC:

UVOĽNENIE  NA  TRH

podľa § 64 ods. 1 písm. f) zákona č. 140/1998 Z.z., v znení neskorších predpisov, ktoré nepodlieha správnemu konaniu

LIEK:

Cedrox 250, gru por 1x60 ml

DRŽITEĽ REG. ROZHODNUTIA:

 Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A.

VÝROBCA:

MED-ART, spol. s r. o., Nitra

ŠARŽA:

3096, 3097, 2647, 2648, 2541, 2542

OPATRENIE:

Na základe korekčného plánu bol pôvodný obal s textom v anglickom jazyku prelepený textom v slovenskom jazyku. Pôvodná písomná informácia pre používateľa bola nahradená aktuálne schválenou verziou.