Preskočiť navigáciu

Uvoľnenie na trh Cedrox 500 cps 12x500mg

Zverejnené:19.03.2009
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: uvolnenie_Cedrox500.pdf PDF 143.42 KB

 

DÁTUM: 19. 03. 2009   NAŠE ČÍSLO: INŠP/285/2009   VYBAVUJE: RNDr. Jana Rašková

KOMU:

Úrady samosprávnych krajov - odbory zdravotníctva, zastúpenie držiteľa registrácie v SR HIKMA PHARMACEUTICALS LTD., CO., MED-ART, spol. s r. o.

NA VEDOMIE:

MZ SR - odbor liekovej politiky, NL - MV SR, VU 2362, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL - Kontrolné laboratórium 1-5, SÚKL - Praha, Slovenská lekárnická komora

VEC:

UVOĽNENIE  NA  TRH

podľa § 64 ods. 1 písm. f) zákona č. 140/1998 Z.z., v znení neskorších predpisov, ktoré nepodlieha správnemu konaniu

LIEK:

Cedrox 500, cps 12x500 mg

DRŽITEĽ REG. ROZHODNUTIA:

 Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A.

VÝROBCA:

MED-ART, spol. s r. o., Nitra

ŠARŽA:

2649, 3054

OPATRENIE:

Na základe korekčného plánu bol pôvodný obal s textom v anglickom jazyku prelepený textom v slovenskom jazyku. Pôvodná písomná informácia pre používateľa bola nahradená aktuálne schválenou verziou.