Preskočiť navigáciu

Uvoľnenie na trh MICROSER tbl 50x8mg

Zverejnené:15.04.2009
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: uvolnenie_microser_tbl.pdf PDF 115.28 KB

 

DÁTUM:

15.4 2009

NAŠE ČÍSLO:

09/1672

VYBAVUJE:

RNDr.Laura Michalová

KOMU:

Úrady samosprávnych krajov - odbory zdravotníctva, zástupca držiteľa rozhodnutia o registrácii v SR - CSC Pharmaceuticals Handels GmbH. o.z., Phoenix z.z., a.s., Unipharma, a.s., MED-ART,s.r.o..

NA VEDOMIE:

MZ SR - odbor liekovej politiky, NL - MV SR, VU 2362, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL - Kontrolné laboratórium 1-5, SÚKL - Praha, Slovenská lekárnická komora

VEC:

UVOĽNENIE NA TRH

LIEK:

MICROSER tbl, 50x8mg

DRŽITEĽ REG. ROZHODNUTIA:

Prodotti Formenti Srl, Taliansko

ŠARŽA:

244L02 použ. do: 01/2012

OPATRENIE:

Na základe oznámenia zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii boli odstránené nedostatky, ktoré viedli k stiahnutiu lieku z trhu.

Uvedená šarža lieku je uvoľnená späť na trh. Informujte o uvoľnení všetky lekárne Vášho spádového územia.

 

 

PharmDr. Ján Mazag
vedúci služobného úradu a riaditeľ