Preskočiť navigáciu

Uvoľnenie na trh VOLUVEN, sol inf 1x500ml (polyolefínový vak+obal)

Zverejnené:25.11.2009
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: uvolnenie-VOLUVEN.pdf PDF 200.85 KB

DÁTUM:

24.11.2009

NAŠE ČÍSLO:

09/4860

VYBAVUJE:

RNDr. Laura Michalová

 

 

KOMU:

Úrady samosprávnych krajov - odbory zdravotníctva,  zástupca držiteľa rozhodnutia v SR Fresenius Kabi, s.r.o., organizačná zložka, distribútori: Phoenix, Unipharma   Med-Art,  Intravena.

NA VEDOMIE:

MZ SR - odbor liekovej politiky, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL - Kontrolné laboratórium 1-5, SÚKL - Praha, Slovenská lekárnická komora

VEC:

UVOĽNENIE  NA TRH

 

  

LIEK:

VOLUVEN, sol inf 1x500ml (polyolefínový vak+obal)                               

DRŽITEĽ REG. ROZHODNUTIA:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Germany

  

ŠARŽA:

 

 

13CCL105,  exp.03/2012

  

OPATRENIE

Splnomocnený zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku, spoločnosti Fresenius Kabi,s.r.o., organizačná zložka, Vajnorská 98/F Bratislava oznámil výsledok  vyšetrovania, pri ktorom sa preukázalo, že liek nebol kontaminovaný draslíkom.

Liek je uvoľnený do distribučnej siete.

 

 

 

 

PharmDr. Ján Mazag
vedúci služobného úradu a riaditeľ