Preskočiť navigáciu

Pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Táto sekcia je určená pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Môžu tu nájsť informácie o využívaní aplikácie AMBULANCIA a kontakty na odbory zdravotníctva na samosprávnych krajoch.

V súčasnosti je možné žiadať elektronicky o schválenie ordinačných hodín. V budúcnosti bude možné žiadať aj o zmeny v povoleniach.

Poskytovateľ je povinný v prípade dovolenky alebo inej neprítomnosti v ambulancii zabezpečiť zastupovanie a oznámiť to samosprávnemu kraju. Vďaka tomu je pri takejto ambulancii zverejnený oznam o dovolenke. Zároveň je možné zobraziť všetky dovolenky v kraji. 

Veľmi dôležité pre organizátorov ambulantnej pohotovostnej služby (APS) a pre poskytovateľov všeobecnej zdravotnej starostlivosti a stomatológov sú informácie o rozpisoch služieb APS, ktoré určuje a zverejňuje samosprávny kraj na každý mesiac:

  • Rozpis služieb APS obsahuje rozpisy pre každú ambulanciu APS na jednotlivé mesiace. Zverejňuje sa rozpis za predchádzajúci mesiac, aktuálny mesiac a všetky už schválené rozpisy do budúcnosti. Každý rozpis obsahuje zoznam poskytovateľov zabezpečujúcich službu aj s odkazom na detailnejšie informácie o nich. Zároveň obsahuje stiahnuteľnú verziu rozpisu vo formáte PDF.
  • Archív rozpisov služieb APS/LSPP obsahuje všetky zverejnené rozpisy vo formáte PDF aj s dátumom ich zverejnenia.

Doplnkové články informujú o zozname zverejňovaných údajov, o identifikátore zdravotníckeho zariadenia, atď.