Preskočiť navigáciu

Pre prevádzkovateľov lekární

Táto sekcia je určená pre prevádzkovateľov lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok. Môžu tu nájsť informácie o využívaní aplikácie LEKÁREŇ a kontakty na odbory zdravotníctva a humánnej farmácie na samosprávnych krajoch.

V súčasnosti je možné žiadať elektronicky o schválenie prevádzkového času. V budúcnosti bude možné žiadať aj o zmeny v povoleniach.

Prevádzkovateľ je povinný v prípade dovolenky alebo inej prekážky v prevádzkovaní túto oznámiť samosprávnemu kraju. Vďaka tomu je pri lekárni alebo výdajni zdravotníckych pomôcok zverejnený oznam o dovolenke. Zároveň je možné zobraziť všetky dovolenky v kraji. 

Samosprávny kraj organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni. Rozpisy lekárenskej pohotovostnej služby rozdelené podľa krajov a spádových území sa po ich schválení zverejňujú a zároveň e-mailom rozposielajú lekárňam, ambulanciám APS a médiám v príslušnom spádovom území. Staršie rozpisy je možné nájsť v archíve.

Prevádzkovatelia lekární tu môžu nájsť informácie o spôsobe podania ročného hlásenia o spotrebe omamných a psychotropných látok a zoznam liekov a surovín, ktoré ich obsahujú.