Preskočiť navigáciu

Správca obsahu

Správcami obsahu sú

 • samosprávne kraje - zodpovedajú za
  • údaje o zdravotníckych zariadeniach, ktorým vydali povolenie
  • ordinačné hodiny a nahlásené dovolenky
  • rozpisy služieb ambulantnej pohotovosti a pohotovostných lekární
  • údaje o sociálnych službách poskytovaných v kraji
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - zodpovedá za
  • základné údaje o zariadeniach, ktorým vydalo povolenie (sieťové nemocnice, tkanivové zariadenia, ambulantná pohotovostná služba)
  • údaje o nemocničných lekárňach
  • údaje o kúpeľnej liečbe
 • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - zodpovedá za
  • údaje o ambulanciách záchrannej zdravotnej služby
 • regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) - zodpovedajú za 
  • údaje o mobilných odberových miestach.

Za zverejnené kontaktné údaje ambulancií, mená ordinujúcich lekárov, údaje o dovolenkách a rozdiely v ordinačných hodinách zodpovedajú konkrétni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Zverejňované údaje o zdravotníckych zariadeniach, lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok neobsahujú žiadne osobné údaje.