Preskočiť navigáciu

Ambulantné zdravotnícke zariadenia

Košice - okolie

ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Jana Sopková, Moldava nad Bodvou, (ORTOREUM s. r. o.) (Vnútorné lekárstvo, Reumatológia) 68-36612383-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Československej armády 1088/35, 04501 Moldava nad Bodvou 7:30 - 14:30

Košice I

reumatologická ambulancia MUDr.Danica Telepková, s.r.o., Košice-Staré Mesto, (MUDr. Danica Telepková, s. r. o.) (Reumatológia) 68-36592692-A0002 reumatologická ambulancia Strojárenská 1099/13, 04001 Košice-Staré Mesto 7:30 - 13:30
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Katarína Gombošová, Košice-Sever, (REAGOMED s.r.o.) (Reumatológia) 68-36587192-A0002 reumatologická ambulancia Komenského 3678/37, 04001 Košice-Sever 13:00 - 18:00
reumatologická ambulancia ! Reumatologická ambulancia, MUDr. Tatiana Piovarčiová, Košice-Sever, (MUDr. Tatiana Piovarčiová) (Reumatológia) 68-17071313-A0002 reumatologická ambulancia Letná 11/45, 04001 Košice-Sever
Zariadenie bolo zrušené k 31.08.2018
reumatologická ambulancia ! Reumatologická ambulancia, Košice-Staré Mesto, (Letecká vojenská nemocnica, a. s.) (Reumatológia) 68-36601578-A0034 reumatologická ambulancia Murgašova 1, 04086 Košice-Staré Mesto
Zariadenie bolo zrušené k 30.04.2019
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Košice-Staré Mesto, (Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.) (Reumatológia) 51-36582433-A0019 reumatologická ambulancia Masarykova 1632/9, 04001 Košice-Staré Mesto 8:00 - 14:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Juraj Semančík, Košice-Staré Mesto, (ZÁŽABIE s. r .o.) (Reumatológia) 68-54245273-A0001 reumatologická ambulancia Hlavná 38/70, 04001 Košice-Staré Mesto 14:00 - 18:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Dana Nagyová, Košice-Sever, (MEDICONA s. r. o.) (Vnútorné lekárstvo, Reumatológia) 68-36573230-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Komenského 3678/37, 04001 Košice-Sever 7:00 - 13:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Dana Nagyová, Košice-Sever, (MEDICONA s. r. o.) (Reumatológia, Vnútorné lekárstvo) 68-36573230-A0004 reumatologická ambulancia Komenského 3678/37, 04001 Košice-Sever 7:00 - 13:00

Košice II

reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Iveta Tóthová, Košice-Západ, (PROGRAM, s. r. o.) (Reumatológia) 68-36196380-A0001 reumatologická ambulancia Brigádnická 2276/2A, 04011 Košice-Západ 7:00 - 15:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Mária Oetterová, Košice-Západ, (ARTROMAC n.o.) (Reumatológia) 68-35582049-A0001 reumatologická ambulancia Toryská 275/1, 04011 Košice-Západ 8:00 - 15:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Martina Kristanová, Košice-Západ, (VIA RHEUMATICA s.r.o.) (Reumatológia) 68-45676941-A0001 reumatologická ambulancia Trieda SNP 339/88, 04011 Košice-Západ 7:00 - 14:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Košice-Západ, (Poliklinika Centrum s.r.o.) (Reumatológia) 68-31710255-A0018 reumatologická ambulancia Brigádnická 2276/2A, 04011 Košice-Západ dnes neordinuje
reumatologická ambulancia ! Reumatologická ambulancia, Košice-Západ, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Reumatológia) 68-00606707-A0186 reumatologická ambulancia Trieda SNP 1, 04011 Košice-Západ
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
reumatologická ambulancia ! Reumatologická ambulancia, Košice-Západ, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Reumatológia) 68-00606707-A0187 reumatologická ambulancia Trieda SNP 1, 04011 Košice-Západ
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
reumatologická ambulancia ! Reumatologická ambulancia, Košice-Západ, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Reumatológia) 68-00606707-A0185 reumatologická ambulancia Trieda SNP 1, 04011 Košice-Západ
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Košice-Šaca, (Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.) (Reumatológia) 68-36168165-A0014 reumatologická ambulancia Lúčna 512/57, 04015 Košice-Šaca 6:30 - 14:30
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Košice-Západ, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Reumatológia) 51-00606707-A0164 reumatologická ambulancia Trieda SNP 457/1, 04011 Košice-Západ dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Košice-Západ, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Reumatológia) 51-00606707-A0165 reumatologická ambulancia Trieda SNP 457/1, 04011 Košice-Západ 8:30 - 15:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Košice-Západ, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Reumatológia) 51-00606707-A0166 reumatologická ambulancia Trieda SNP 457/1, 04011 Košice-Západ 8:30 - 11:00
ambulancia pediatrickej reumatológie ! Ambulancia pediatrickej reumatológie, Košice-Západ, (Detská fakultná nemocnica Košice) (Pediatrická reumatológia) 68-00606715-A0012 ambulancia pediatrickej reumatológie Trieda SNP 1, 04011 Košice-Západ
Zariadenie bolo zrušené k 01.02.2022
ambulancia pediatrickej reumatológie Ambulancia pediatrickej reumatológie, Košice-Západ, (Detská fakultná nemocnica Košice) (Pediatrická reumatológia) 51-00606715-A0052 ambulancia pediatrickej reumatológie Trieda SNP 457/1, 04011 Košice-Západ 10:30 - 13:00
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Košice-Šaca, (Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.) (Chirurgia, Ortopédia, Plastická chirurgia, Urológia, Vnútorné lekárstvo, Gastroenterológia, Gynekológia a pôrodníctvo, Kardiológia, Neurológia, Reumatológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Dermatovenerológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Hematológia a transfuziológia, Otorinolaryngológia, Algeziológia, Neonatológia, Onkológia v gynekológii, Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Audioprotetika, Klinické skúšanie liekov, Intervenčná rádiológia) 51-36168165-A0001 zariadenie biomedicínskeho výskumu Poliklinika U. S. Steel, 04454 Košice-Šaca  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Trieda SNP, Košice-Západ, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, JIS onkologická, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, JIS hematologická, Neurochirurgia, Reumatológia, Gastroenterológia, Kardiológia, JIS kardiologická, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Neonatológia, Angiológia, Geriatria, Nefrológia, Endokrinológia, Cievna chirurgia, Detská psychiatria, Onkológia v gynekológii, Pediatrická urológia, Pediatrická anestéziológia, Hepatológia, Arytmia a koronárna jednotka, Transplantačné, Maxilofaciálna chirurgia, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii) 51-00606707-A0005 všeobecná nemocnica Trieda SNP 457/1, 04011 Košice-Západ  

Košice IV

reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Monika Molnárová Leščišinová, Košice-Juh, (MUDr. Monika Leščišinová) (Reumatológia) 68-31965989-A0001 reumatologická ambulancia Rastislavova 786/45, 04001 Košice-Juh 12:00 - 17:00
reumatologická ambulancia ! Reumatologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Reumatológia) 68-00606707-A0056 reumatologická ambulancia Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
reumatologická ambulancia ! Reumatologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Reumatológia, Osteodenzitometria) 68-00606707-A0327 reumatologická ambulancia Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Reumatológia) 51-00606707-A0063 reumatologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh 8:00 - 12:45 - 13:00 - 15:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Reumatológia) 51-00606707-A0064 reumatologická ambulancia Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Magdaléna Bruňáková, Košice-Juh, (MUDR. Bruňáková REU, s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo, Reumatológia) 68-36595829-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Rastislavova 786/45, 04001 Košice-Juh
Zariadenie bolo zrušené k 31.12.2022
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, čeľustná ortopédia, Dermatovenerológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Hrudníková chirurgia, Chirurgia, Infektológia, Kardiológia, Klinická farmakológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Maxilofaciálna chirurgia, Neonatológia, Neurochirurgia, Neurológia, Oftalmológia, Onkológia v chirurgii, Onkológia v gynekológii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Ortopedická protetika, Otorinolaryngológia, Plastická chirurgia, Zubné lekárstvo, Pneumológia a ftizeológia, Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, Psychiatria, Reumatológia, úrazová chirurgia, Urológia, Vnútorné lekárstvo) 51-00606707-A0003 zariadenie biomedicínskeho výskumu Rastislavova 43, Trieda SNP 1, 04001 Košice-Juh  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Rastislavova, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, JIS infekčná, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, Plastická chirurgia, Reumatológia, Gastroenterológia, Kardiológia, JIS kardiologická, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Neonatológia, Angiológia, Geriatria, Nefrológia, Endokrinológia, Cievna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia, Hrudníková chirurgia, Onkológia v gynekológii, Pediatrická anestéziológia, Arytmia a koronárna jednotka, Pediatrická urológia, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Pracovné lekárstvo) 51-00606707-A0004 všeobecná nemocnica Rastislavova 785/43, 04001 Košice-Juh  
všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Rastislavova, Košice-Juh, (Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, JIS infekčná, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, JIS onkologická, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, JIS hematologická, Neurochirurgia, Plastická chirurgia, Reumatológia, Gastroenterológia, Kardiológia, JIS kardiologická, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Neonatológia, Angiológia, Geriatria, Nefrológia, Endokrinológia, Cievna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia, Hrudníková chirurgia, Dlhodobo chorých, Transplantačné, Hepatológia, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Spondylochirurgia, Arytmia a koronárna jednotka, Onkológia v gynekológii, Chirurgia ruky, Onkológia v chirurgii, Pediatrická urológia, Onkológia v urológii, Pediatrická oftalmológia, Pediatrická anestéziológia, Detská psychiatria, Intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii, Onkológia v gynekológii, Chirurgia ruky, Onkológia v chirurgii, Pediatrická urológia, Onkológia v urológii, Pediatrická oftalmológia, Pediatrická anestéziológia, Arytmia a koronárna jednotka, Zubná technika) 68-00606707-A0001 všeobecná nemocnica Rastislavova 43, 04190 Košice-Juh
Zariadenie bolo zrušené k 27.04.2022

Michalovce

reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Alena Fedorová, Michalovce, (REMEDIK s.r.o.) (Reumatológia) 68-43898572-A0001 reumatologická ambulancia Štefánikova 1392/14, 07101 Michalovce 8:00 - 14:00
reumatologická ambulancia ! Reumatologická ambulancia, Michalovce, (Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.) (Reumatológia) 68-44927380-A0054 reumatologická ambulancia Duklianska 1920/6, 07101 Michalovce
Zariadenie bolo zrušené k 16.05.2023
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Rudolf Mašlej, Michalovce, (MUDr. Rudolf Mašlej) (Vnútorné lekárstvo, Reumatológia) 68-35529211-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Nám. osloboditeľov 916/25, 07101 Michalovce 7:30 - 13:45
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Rudolf Mašlej, Michalovce, (MUDr. Rudolf Mašlej) (Reumatológia, Vnútorné lekárstvo) 68-35529211-A0002 reumatologická ambulancia Nám. osloboditeľov 916/25, 07101 Michalovce 7:30 - 13:45

Rožňava

reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Danica Naňová, Rožňava, (BONNART s.r.o.) (Reumatológia) 68-44449801-A0002 reumatologická ambulancia Námestie 1. mája 125/11, 04801 Rožňava 7:30 - 15:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Rožňava, (Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.) (Reumatológia) 68-36597341-A0032 reumatologická ambulancia Špitálska 2198/1, 04801 Rožňava dnes neordinuje

Sobrance

reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Dušan Kostovčík, Sobrance, (DK-med, s.r.o.) (Reumatológia) 68-36777382-A0002 reumatologická ambulancia Mierova 12, 07301 Sobrance 7:30 - 13:00

Spišská Nová Ves

reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Rudolf Sakmár, Spišská Nová Ves, (MUDr. Rudolf Sakmár) (Reumatológia) 68-35551925-A0001 reumatologická ambulancia Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:00 - 13:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Lenka Višňovská, Spišská Nová Ves, (REUMED s.r.o.) (Reumatológia) 68-36601829-A0001 reumatologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 12.06.2023 do 16.06.2023 , 12.-16.6.2023 dovolenka, v nevyhnutných príp. zastupuje MUDr. Sakmár R., reumatol.amb., Jánskeho 1, Sp. N. Ves,
Jána Jánskeho 2343/1, 05201 Spišská Nová Ves 7:30 - 13:30
reumatologická ambulancia ! Reumatologická ambulancia, Krompachy, (Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.) (Reumatológia) 68-36182672-A0017 reumatologická ambulancia Banícka Štvrť 774/1, 05342 Krompachy
Zariadenie bolo zrušené k 26.06.2020

Trebišov

reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Trebišov, (Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.) (Reumatológia) 68-36597376-A0033 reumatologická ambulancia Slov. Nár. Povstania 1049/76, 07501 Trebišov  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Monika Jakimová, Trebišov, (REUMON s.r.o.) (Reumatológia) 68-44544499-A0002 reumatologická ambulancia Čsl. armády 3724/32A, 07501 Trebišov 9:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Monika Jakimová, Trebišov, (REUMON s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo, Reumatológia) 68-44544499-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Čsl. armády 3724/32A, 07501 Trebišov