Zdravotníctvo

Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)  
Ambulantná pohotovostná služba v NSK (19) Zlaté Moravce (2) | Levice (4) | Topoľčany (2) | Šaľa (2) | Komárno (2) | Nitra (3) | Nové Zámky (4)  
Lekárenská pohotovostná služba v NSK spádové územie Okres Komárno | spádové územie Okres Levice | spádové územie Okres Nitra | spádové územie Okres Nové Zámky | spádové územie Okres Šaľa | spádové územie Okres Topoľčany | spádové územie Okres Zlaté Moravce  
Lekárne a výdajne ZP (283) Zlaté Moravce (13) | Topoľčany (34) | Nitra (69) | Nové Zámky (63) | Šaľa (20) | Levice (45) | Komárno (39)  
Ambulantné zdravotnícke zariadenia (2403) Zlaté Moravce (109) | Nové Zámky (484) | Šaľa (138) | Komárno (326) | Levice (438) | Topoľčany (237) | Nitra (671)  
Ústavné zdravotnícke zariadenia (6) Topoľčany (1) | Zlaté Moravce (1) | Komárno (1) | Nové Zámky (3) | Levice (5) | Nitra (7)  
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti  
Kúpeľná liečba