Ambulantná pohotovostná služba v NSK, okres Topoľčany

ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, 17. novembra, Topoľčany 51-46458581-A0002 ambulancia pevnej APS pre dospelých 17. novembra 1300, 95501 Topoľčany 16:00 - 22:00
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Pavlovova, Topoľčany 51-46458581-A0001 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Pavlovova 17, 95520 Topoľčany 16:00 - 22:00