Preskočiť navigáciu

Rozpis služieb APS/LSPP pre Trnavský samosprávny kraj

Zverejňuje sa rozpis na minulý mesiac, aktuálny mesiac a všetky schválené rozpisy do budúcnosti

okres Dunajská Streda

ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Veľkoblahovská cesta, Dunajská Streda
51-51301067-A0001 (APS Dunajská Streda n. o.)
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Veľkoblahovská cesta, Dunajská Streda
51-36271012-A0001 (Juvenalia, s.r.o.)

okres Galanta

ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Hodská, Galanta
51-44452519-A0003 (Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.)
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Hodská, Galanta
51-45736995-A0001 (LSPP Galanta, n.o.)

okres Hlohovec

ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Winterova, Piešťany
51-36084221-A0001 (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Nábrežie A.Hlinku, Hlohovec
51-51901366-A0001 (Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.)

okres Piešťany

ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Winterova, Piešťany
51-36084221-A0001 (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Winterova, Piešťany
51-36084221-A0002 (Nemocnica Alexandra Wintera n.o.)

okres Senica

ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Sotinská, Senica
51-36084212-A0001 (Poliklinika Senica n.o.)
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Sotinská, Senica
51-36084212-A0002 (Poliklinika Senica n.o.)

okres Skalica

ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Koreszkova, Skalica
51-36804673-A0002 (Juventa.sk spol. s r.o.)
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Koreszkova, Skalica
51-36804673-A0001 (Juventa.sk spol. s r.o.)
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Hviezdoslavova, Holíč
62-47390352-A0006 (AA Klinik s. r. o.)

okres Trnava

ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Ulica Piešťanská, Trnava
51-52312615-A0003 (SK Dental, LSPP, s.r.o.)
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Starohájska ulica, Trnava
51-45735964-A0001 (Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, n.o.)
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Piešťanská, Trnava
51-48217590-A0002 (SK Dental s.r.o.)
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Ulica Andreja Žarnova, Trnava
51-00610381-A0002 (Fakultná nemocnica Trnava)