Preskočiť navigáciu

Rozpis služieb APS/LSPP pre Prešovský samosprávny kraj

Zverejňuje sa rozpis na minulý mesiac, aktuálny mesiac a všetky schválené rozpisy do budúcnosti

okres Bardejov

ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Sv.Jakuba, Bardejov
51-36167908-A0004 (NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov)
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Sv.Jakuba, Bardejov
51-36167908-A0003 (NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov)
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Levočská, Prešov
67-51929694-A0001 (SK Dental, Prešov, s.r.o.)

okres Humenné

ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, 1.mája, Humenné
67-36465607-A0003 (BIOS, s.r.o.)
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Ul. 1. mája, Humenné
51-36465607-A0001 (BIOS, s.r.o.)
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Ul. 1. mája, Humenné
51-36465607-A0002 (BIOS, s.r.o.)

okres Kežmarok

ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulancia pevnej APS pre dospelých, Dr. Daniela Fischera, Kežmarok
51-37886436-A0001 (Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.)
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Huncovská, Kežmarok
51-37886436-A0002 (Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.)
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Banícka, Poprad
67-36513458-A0006 (Nemocnica Poprad, a.s.)

okres Levoča

ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Banícka, Poprad
67-36513458-A0006 (Nemocnica Poprad, a.s.)
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Probstnerova cesta, Levoča
51-36594849-A0002 (Nemocnica AGEL Levoča a.s.)
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Probstnerova cesta, Levoča
51-36594849-A0001 (Nemocnica AGEL Levoča a.s.)

okres Medzilaborce

ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Komenského, Medzilaborce
51-36465607-A0004 (BIOS, s.r.o.)
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Komenského, Medzilaborce
51-36465607-A0003 (BIOS, s.r.o.)
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, 1.mája, Humenné
67-36465607-A0003 (BIOS, s.r.o.)

okres Poprad

ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Banícka, Poprad
67-36513458-A0006 (Nemocnica Poprad, a.s.)
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Banícka, Poprad
51-36513458-A0002 (Nemocnica Poprad, a.s.)
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Banícka, Poprad
51-36513458-A0001 (Nemocnica Poprad, a.s.)

okres Prešov

ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Jurkovičova, Prešov
51-44653174-A0001 (wesper, a.s.)
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Jurkovičova, Prešov
51-44653174-A0002 (wesper, a.s.)
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Levočská, Prešov
67-51929694-A0001 (SK Dental, Prešov, s.r.o.)

okres Sabinov

ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, SNP, Sabinov
51-37886827-A0002 (Poliklinika Sabinov, n.o.)
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Levočská, Prešov
67-51929694-A0001 (SK Dental, Prešov, s.r.o.)
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, SNP, Sabinov
51-37886827-A0001 (Poliklinika Sabinov, n.o.)

okres Snina

ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Sládkovičova, Snina
51-36509108-A0001 (Nemocnica Snina, s.r.o.)
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Sládkovičova, Snina
51-36509108-A0002 (Nemocnica Snina, s.r.o.)
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, 1.mája, Humenné
67-36465607-A0003 (BIOS, s.r.o.)

okres Stará Ľubovňa

ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Obrancov mieru, Stará Ľubovňa
51-37886851-A0001 (Ľubovnianska nemocnica, n.o.)
ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Obrancov mieru, Stará Ľubovňa
51-37886851-A0002 (Ľubovnianska nemocnica, n.o.)
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Banícka, Poprad
67-36513458-A0006 (Nemocnica Poprad, a.s.)

okres Stropkov

ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Hviezdoslavova, Stropkov
51-50146009-A0004 (H.A.M. Academy, s.r.o.)

okres Svidník

ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, MUDr. Pribulu, Svidník
51-47249099-A0001 (Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.)
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, MUDr.Pribulu, Svidník
51-47249099-A0002 (Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.)

okres Vranov nad Topľou

ambulancia pevnej APS pre dospelých ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, M. R. Štefánika, Vranov nad Topľou
51-36499803-A0001 (MEDTIM, s.r.o.)
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Rázusova, Vranov nad Topľou
51-50744143-A0001 (MUDr. Hulaj s.r.o.)
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, 1.mája, Humenné
67-36465607-A0003 (BIOS, s.r.o.)