Lekáreň VIVA

Druh:Verejná lekáreň
Identifikátor: 67-50915681-A0001
Miesto prevádzkovania:
Mierová  1656/94
06401  Stará Ľubovňa
Telefón:

052/4323521

Email:

vivast@slnet.sk

Prevádzkovateľ: Lekáreň VIVA SL, s.r.o.
Mierová  1656/94
06401  Stará Ľubovňa
IČO: 50915681

Lekárenská pohotovosť

na najbližšie dni

26.12.2022, Pon:8:00 - 18:00

kompletný rozpis pohotovosti pre okres Stará Ľubovňa »