Preskočiť navigáciu

Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Prešov, (Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov)

Druh zariadenia: zariadenie biomedicínskeho výskumu zariadenie biomedicínskeho výskumu
Identifikátor: 51-00610577-A0001
Odborné zameranie: anestéziológia a intenzívna medicína
angiológia
cievna chirurgia
dermatovenerológia
geriatria
gynekológia a pôrodníctvo
hematológia a transfuziológia
hepatológia
chirurgia
infektológia
kardiológia
klinická onkológia
neonatológia
neurológia
oftalmológia
ortopédia
otorinolaryngológia
pediatria
plastická chirurgia
pneumológia a ftizeológia
psychiatria
úrazová chirurgia
urológia
vnútorné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Hollého  14
08001  Prešov
Poisťovne:
Poskytovateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov
Hollého  14
08181  Prešov
IČO: 00610577
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.