Preskočiť navigáciu

CSS - DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou 344, 91611 Bzince pod Javorinou

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:7 osôb
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Školská 344
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Školská 344/50, 91611 Bzince pod Javorinou
 

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 20185, Stará Turá (dátum zaradenia: 21.7.2021)
2. 29317, Stará Turá (dátum zaradenia: 4.11.2021)