Preskočiť navigáciu

DSS - Adamovské Kochanovce, 122, 91305 Adamovské Kochanovce

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:78 osôb
Voľné miesta:25

Sociálne služby

Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce
neurčitý čas | pobytová - ročná
122, 91305 Adamovské Kochanovce
 

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 6572, Púchov (dátum zaradenia: 27.12.2012)