Preskočiť navigáciu

Mesto Myjava, Hoštáky 671

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 56 a § 12 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - sociálna služba počas dňa pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:110 osôb
Deň začatia poskytovania:16.7.2009
Miesto poskytovania:Denné centrum, Hoštáky 671/12, 90701 Myjava
Telefón:

+421 346907119

Email:

jana.galikova@myjava.sk

Web:http://www.myjava.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Jana Gáliková
Poskytovateľ: Mesto Myjava
Nám.M.R.Štefánika  560/4
90701  Myjava
IČO: 00309745