Preskočiť navigáciu

Obec Uhrovec

Druh sociálnej služby: Komunitné centrum (§24d zákona 448/2008)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§24d ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby najmä dôchodci, nachádzajúci sa v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy) pre zapojenie sa do sociálneho a kultúrneho života v lokalite.
Deň začatia poskytovania:1.3.2016
Miesto poskytovania: obec: Uhrovec
Telefón:

+421 387694253

Email:

obec@uhrovec.sk

Web:http://www.uhrovec.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Elena Valachová
Poskytovateľ: Obec Uhrovec
SNP  86/7
95641  Uhrovec
IČO: 00311201