Preskočiť navigáciu

Obec Pečeňany

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c)bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:10.2.2010
Miesto poskytovania: obec: Pečeňany
Telefón:

+421 387692730

Email:

z. magdolenova@centrum.sk

urad@obecpecenany.sk

Mobil:

+421910464777

Zodpovední zástupcoviaMgr. Zuzana Magdolenová
Poskytovateľ: Obec Pečeňany
105
95636  Pečeňany
IČO: 00310921