Preskočiť navigáciu

HARMÓNIA n.o., Košovská cesta 59

Druh sociálnej služby: Útulok (§ 26 a § 12 ods. 1 písm. a) bod 2.2.4 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať; ubytovanie na určitý čas
Kapacita:21 osôb
Deň začatia poskytovania:25.6.2012
Miesto poskytovania:HARMÓNIA n. o., Košovská cesta 59/17, 97101 Prievidza
Telefón:

+421 465423818 (poverená riadením)

Email:

kvrablova67@gmail.com (riaditeľka)

Mobil:

948315182 (riaditeľka)

Zodpovední zástupcoviaMgr. Daniela Gergelyová
Poskytovateľ: HARMÓNIA n.o.
Námestie slobody  5/14
97101  Prievidza
IČO: 36119679