Preskočiť navigáciu

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ulica J. Kollára 342

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:14 osôb
Deň začatia poskytovania:16.10.2009
Miesto poskytovania:Zariadenie opatrovateľskej služby, Ulica J. Kollára 342/12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Telefón:

+421 327715424

Email:

msu@nove-mesto.sk

Web:http://www.nove-mesto.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Boris Krajčí
Poskytovateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Ulica čsl. armády  64/1
91501  Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00311863