Preskočiť navigáciu

Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín)

Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
Druh zariadenia: ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Identifikátor: 63-00610470-A0069
Odborné zameranie: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Miesto prevádzkovania:
Legionárska  28
91171  Trenčín
Poisťovne:
Poskytovateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska  641/28
91171  Trenčín
IČO: 00610470
Telefón:

+421 326566648

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.