Preskočiť navigáciu

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín)

Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
Druh zariadenia: ambulancia klinickej imunológie a alergológie ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Identifikátor: 63-00610470-A0006
Odborné zameranie: klinická imunológia a alergológia
Miesto prevádzkovania:
Legionárska  28
91171  Trenčín
Poisťovne:
Poskytovateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska  641/28
91171  Trenčín
IČO: 00610470
Telefón:

+421 326566597

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.