Preskočiť navigáciu

Ambulancia klinickej psychológie, PhDr. Elena Fuseková, Trenčín, (PhDr. Elena Fuseková)

Zariadenie bolo zrušené k 12.01.2018
Druh zariadenia: ambulancia klinickej psychológie ambulancia klinickej psychológie
Identifikátor: 63-42023637-A0001
Odborné zameranie: klinická psychológia
dopravná psychológia
poradenská psychológia
Lekári, sestry:

PhDr. Elena Fuseková (psychológ)

Miesto prevádzkovania:
Nám. Sv. Anny  3146/21
91101  Trenčín
Poisťovne:
Poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť za priamu úhradu poistenca.
Poskytovateľ: PhDr. Elena Fuseková
IČO: 42023637
Telefón:

+421 905572868

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.