Preskočiť navigáciu

Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín)

Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
Druh zariadenia: ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Identifikátor: 63-00610470-A0029
Odborné zameranie: pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
Miesto prevádzkovania:
Legionárska  28
91171  Trenčín
Poisťovne:
Poskytovateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska  641/28
91171  Trenčín
IČO: 00610470
Telefón:

+421 326566846

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.