Preskočiť navigáciu

Ambulancia úrazovej chirurgie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín)

Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
Druh zariadenia: ambulancia úrazovej chirurgie ambulancia úrazovej chirurgie
Identifikátor: 63-00610470-A0058
Odborné zameranie: úrazová chirurgia
Miesto prevádzkovania:
Legionárska  28
91171  Trenčín
Poisťovne:
Poskytovateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska  641/28
91171  Trenčín
IČO: 00610470
Telefón:

+421 326566424

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.