Preskočiť navigáciu

Všeobecná nemocnica, Legionárska, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín)

Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
Druh zariadenia: všeobecná nemocnica všeobecná nemocnica
Identifikátor: 63-00610470-A0063
Odborné zameranie: vnútorné lekárstvo
JIS interná
infektológia
pneumológia a ftizeológia
JIS neurologická
neurológia
psychiatria
pediatria
gynekológia a pôrodníctvo
JIS chirurgická
chirurgia
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
JIS úrazová
otorinolaryngológia
oftalmológia
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov
neonatológia
JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov
geriatria
gastroenterológia
doliečovacie
dlhodobo chorých
klinická onkológia
rádiológia
liečebná výživa
centrálna sterilizácia
Miesto prevádzkovania:
Legionárska  28
91171  Trenčín
Poisťovne:
Poskytovateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska  641/28
91171  Trenčín
IČO: 00610470
Telefón:

+421 326566111

Ďalšie zariadenia prevádzkované v areáli nemocnice

algeziologická ambulancia ! Algeziologická ambulancia. 63-00610470-A0005 algeziologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny ! Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny. 63-00610470-A0060 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia cievnej chirurgie ! Ambulancia cievnej chirurgie. 63-00610470-A0057 ambulancia cievnej chirurgie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. 63-00610470-A0055 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 63-00610470-A0069 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 63-00610470-A0068 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 63-00610470-A0067 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 63-00610470-A0052 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie. 63-00610470-A0006 ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie. 63-00610470-A0025 ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej logopédie ! Ambulancia klinickej logopédie. 63-00610470-A0043 ambulancia klinickej logopédie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie. 63-00610470-A0072 ambulancia klinickej onkológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie. 63-00610470-A0071 ambulancia klinickej onkológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie. 63-00610470-A0070 ambulancia klinickej onkológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie. 63-00610470-A0041 ambulancia klinickej onkológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie. 63-00610470-A0076 ambulancia klinickej psychológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie. 63-00610470-A0075 ambulancia klinickej psychológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie. 63-00610470-A0074 ambulancia klinickej psychológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie. 63-00610470-A0073 ambulancia klinickej psychológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie. 63-00610470-A0042 ambulancia klinickej psychológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia lekárskej genetiky ! Ambulancia lekárskej genetiky. 63-00610470-A0077 ambulancia lekárskej genetiky
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia lekárskej genetiky ! Ambulancia lekárskej genetiky. 63-00610470-A0040 ambulancia lekárskej genetiky
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia neurochirurgická ! Ambulancia neurochirurgická. 63-00610470-A0062 ambulancia neurochirurgická
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. 63-00610470-A0029 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy ! Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy. 63-00610470-A0028 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia pediatrickej kardiológie ! Ambulancia pediatrickej kardiológie. 63-00610470-A0030 ambulancia pediatrickej kardiológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia pediatrickej neurológie ! Ambulancia pediatrickej neurológie. 63-00610470-A0007 ambulancia pediatrickej neurológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia pediatrickej oftalmológie ! Ambulancia pediatrickej oftalmológie. 63-00610470-A0026 ambulancia pediatrickej oftalmológie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia pracovného lekárstva ! Ambulancia pracovného lekárstva, MUDr. Denisa Vassová. 63-00610470-A0104 ambulancia pracovného lekárstva
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia úrazovej chirurgie ! Ambulancia úrazovej chirurgie. 63-00610470-A0078 ambulancia úrazovej chirurgie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia úrazovej chirurgie ! Ambulancia úrazovej chirurgie. 63-00610470-A0058 ambulancia úrazovej chirurgie
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva. 63-00610470-A0095 ambulancia vnútorného lekárstva
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva. 63-00610470-A0094 ambulancia vnútorného lekárstva
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva. 63-00610470-A0093 ambulancia vnútorného lekárstva
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva. 63-00610470-A0092 ambulancia vnútorného lekárstva
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva. 63-00610470-A0023 ambulancia vnútorného lekárstva
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
angiologická ambulancia ! Angiologická ambulancia. 63-00610470-A0059 angiologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia. 63-00610470-A0080 chirurgická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia. 63-00610470-A0079 chirurgická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia. 63-00610470-A0056 chirurgická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia. 63-00610470-A0081 dermatovenerologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia. 63-00610470-A0054 dermatovenerologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
endokrinologická ambulancia ! Endokrinologická ambulancia. 63-00610470-A0053 endokrinologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
gastroenterologická ambulancia ! Gastroenterologická ambulancia. 63-00610470-A0082 gastroenterologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
gastroenterologická ambulancia ! Gastroenterologická ambulancia. 63-00610470-A0051 gastroenterologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
geriatrická ambulancia ! Geriatrická ambulancia. 63-00610470-A0049 geriatrická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia. 63-00610470-A0085 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia. 63-00610470-A0002 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia. 63-00610470-A0003 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia. 63-00610470-A0048 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia. 63-00610470-A0084 hematologická a transfúziologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia. 63-00610470-A0083 hematologická a transfúziologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia. 63-00610470-A0046 hematologická a transfúziologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
hepatologická ambulancia ! Hepatologická ambulancia. 63-00610470-A0047 hepatologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
infektologická ambulancia ! Infektologická ambulancia. 63-00610470-A0045 infektologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia. 63-00610470-A0098 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo. 63-00610470-A0097 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia. 63-00610470-A0103 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia. 63-00610470-A0099 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia. 63-00610470-A0102 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia. 63-00610470-A0101 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia. 63-00610470-A0100 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia. 63-00610470-A0086 kardiologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia. 63-00610470-A0044 kardiologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
nefrologická ambulancia ! Nefrologická ambulancia. 63-00610470-A0038 nefrologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
neurologická ambulancia ! Neurologická ambulancia. 63-00610470-A0087 neurologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
neurologická ambulancia ! Neurologická ambulancia. 63-00610470-A0037 neurologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia. 63-00610470-A0066 oftalmologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia. 63-00610470-A0065 oftalmologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia. 63-00610470-A0064 oftalmologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia. 63-00610470-A0035 oftalmologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
ortopedická ambulancia ! Ortopedická ambulancia. 63-00610470-A0036 ortopedická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia. 63-00610470-A0088 otorinolaryngologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia. 63-00610470-A0027 otorinolaryngologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia. 63-00610470-A0034 otorinolaryngologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia. 63-00610470-A0031 pediatrická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia. 63-00610470-A0039 pediatrická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia. 63-00610470-A0091 pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia. 63-00610470-A0024 pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia. 63-00610470-A0022 psychiatrická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia. 63-00610470-A0050 psychiatrická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia. 63-00610470-A0090 psychiatrická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia. 63-00610470-A0089 psychiatrická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia. 63-00610470-A0004 psychiatrická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
stacionár ! Stacionár, geriatria. 63-00610470-A0021 stacionár
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
stacionár ! Stacionár, neurológia. 63-00610470-A0008 stacionár
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
stacionár ! Stacionár, psychiatria. 63-00610470-A0001 stacionár
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. 63-00610470-A0020 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, hematológia a transfuziológia. 63-00610470-A0016 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická biochémia. 63-00610470-A0018 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická imunológia a alergológia. 63-00610470-A0009 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická mikrobiológia. 63-00610470-A0019 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, lekárska genetika. 63-00610470-A0015 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, radiačná onkológia. 63-00610470-A0014 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, rádiológia. 63-00610470-A0017 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
urologická ambulancia ! Urologická ambulancia. 63-00610470-A0032 urologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
urologická ambulancia ! Urologická ambulancia. 63-00610470-A0033 urologická ambulancia
Zariadenie bolo zrušené k 30.05.2018
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.