Preskočiť navigáciu

Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín)

Zariadenie bolo zrušené k 27.09.2018
Druh zariadenia: zariadenie biomedicínskeho výskumu zariadenie biomedicínskeho výskumu
Identifikátor: 51-00610470-A0106
Odborné zameranie: vnútorné lekárstvo
Miesto prevádzkovania:
Legionárska  28
91171  Trenčín
Poisťovne:
Poskytovateľ: Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska  641/28
91171  Trenčín
IČO: 00610470
Telefón:

+421 356566111

Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.