Preskočiť navigáciu

Stacionár, psychiatria, Leopoldov, (Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov)

Zariadenie bolo zrušené k 13.02.2018
Druh zariadenia: stacionár stacionár
Identifikátor: 62-00738271-A0008
Odborné zameranie: psychiatria
Miesto prevádzkovania:
Gucmanova  19/670
92041  Leopoldov
Poisťovne:
Poskytovateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
Gucmanova  19/670
92041  Leopoldov
IČO: 00738271
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.