Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb Terchová, Havrania 35

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 38
Kapacita:1 osoba
Deň začatia poskytovania:15.9.1993
Miesto poskytovania:Domov sociálnych služieb, Havrania 35, 02705 Zázrivá
Telefón:

+421 415695028

Email:

martina.lasutova@vuczilina.sk

Mobil:

+421907 611 581

Zodpovední zástupcoviaMgr. Martina Lašutová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb Terchová
Andreja Hlinku  234/8
01306  Terchová
IČO: 00623521

Evidencia žiadateľov - poradovník

Centrum sociálnych služieb Terchová, Centrum sociálnych služieb Terchová, Domov sociálnych služieb, Havrania 35, 02705 Zázrivá
K:1 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma