Preskočiť navigáciu

Diana Čendulová JASLE OLINKA

Druh sociálnej služby: Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§32a ods. 1 b) zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v čase prípravy na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole alebo v čase vykonávania zárobkovej činnosti (poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťaťom s nepriaznivým zdravotným stavom)
Kapacita:4 osoby
Deň začatia poskytovania:9.11.2021
Miesto poskytovania:Diana Čendulová JASLE OLINKA, 16, 03221 Liptovské Beharovce
Zodpovední zástupcoviaDiana Čendulová
Poskytovateľ: Diana Čendulová JASLE OLINKA

03221  Liptovské Beharovce
IČO: 54189781