Preskočiť navigáciu

Elena Chmarová

Druh sociálnej služby: Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§32a ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 448/2008 Z. z. - § 32a ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Deň začatia poskytovania:25.2.2019
Miesto poskytovania: okres: Dolný Kubín
Mobil:

+421905508803

Email:

chmarovaelena@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaElena Chmarová
Poskytovateľ: Elena Chmarová

02601  Dolný Kubín
IČO: 36138231