Preskočiť navigáciu

Jana Semanová, Šoltésovej 301

Druh sociálnej služby: Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života (ambulantná forma mimo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§32a ods. 1 b) zákona č. 448/2008 Z. z. - v rodinnom prostredí opatrovateľa detí
Kapacita:4 osoby
Deň začatia poskytovania:22.10.2018
Miesto poskytovania:Šoltésovej 301/7, 03401 Ružomberok
Mobil:

+421905133368

Email:

jajcula@centrum.sk

nedomovajana1960@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaJana Semanová
Poskytovateľ: Jana Semanová

03401  Ružomberok
IČO: 43566898