Preskočiť navigáciu

Senior Trend, n. o.

Druh sociálnej služby: Sociálne poradenstvo - základné
Rozsah:určitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii
Deň začatia poskytovania:17.9.2019
Miesto poskytovania: Žilinský kraj
Telefón:

+421 949499755

Email:

senior.trend1@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Anna Janíková
Poskytovateľ: Senior Trend, n. o.
Námestie Slobody  1057
02201  Čadca
IČO: 50022377