Preskočiť navigáciu

TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Tichá 2207

Druh sociálnej služby: Sociálne poradenstvo - základné
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§19 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 19
Deň začatia poskytovania:1.1.2013
Miesto poskytovania:TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb, Tichá 2207/33, 03401 Ružomberok
Email:

anton.machola@vuczilina.sk

trojlistok@vuczilina.sk

Telefón:

+421 444303315

+421 918921775

Zodpovední zástupcoviaMgr. Beáta Seemanová
Poskytovateľ: TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb
Riadok  2120/8
03401  Ružomberok
IČO: 00647802