Preskočiť navigáciu

DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z., Bzovík 241

Druh sociálnej služby: Útulok
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať
Kapacita:18 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2018
Miesto poskytovania:Malá hospodárska usadlosť Jána Pavla II – Útulok, Ambrošov laz, Bzovík 241, 96241 Bzovík
Telefón:

+421 907599956

Email:

ozdobrypastier@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Róbert Šujan
Poskytovateľ: DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z.
Gymnaziálna  162/4
03843  Kláštor pod Znievom
IČO: 42066387