Preskočiť navigáciu

Senior Martin n. o., A. Pietra 406

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - § 36
Kapacita:2 osoby
Deň začatia poskytovania:1.1.2015
Miesto poskytovania:Zariadenie opatrovateľskej služby, A. Pietra 406/42, 03601 Martin
Email:

senior@seniormartin.sk

Telefón:

+421 433241871

+421 911661291

Zodpovední zástupcoviaMgr. Idka Čipkalová
Poskytovateľ: Senior Martin n. o.
A. Pietra  406/42
03601  Martin
IČO: 45732663