Preskočiť navigáciu

Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, P.O.Hviezdoslava 720

Druh sociálnej služby: Zariadenie podporovaného bývania
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§34 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - §34
Kapacita:2 osoby
Deň začatia poskytovania:1.1.2010
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, P.O.Hviezdoslava 720/56, 01001 Žilina
Email:

dd.dss.utulok@vuczilina.sk

ddzarep.veselovska@vuczilina.sk

Telefón:

+421 417645293

Web:http://www.cssharmonia.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Katarína Veselovská
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA
Republiky  1045/22
01001  Žilina
IČO: 00647748

Evidencia žiadateľov - poradovník

Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, Centrum sociálnych služieb HARMÓNIA, P.O.Hviezdoslava 720/56, 01001 Žilina
K:2 V:2
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma