Ambulantná pohotovostná služba v ŽSK, okres Dolný Kubín

ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Nemocničná, Dolný Kubín 51-00634905-A0003 ambulancia pevnej APS pre dospelých Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 16:00 - 22:00
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Nemocničná, Dolný Kubín 51-00634905-A0002 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L.N.Jégého Dolný Kubín, Nemocničná 1944/10, 02614 Dolný Kubín 16:00 - 22:00